Očné laserové centrum

...uvidíte, čo ste doteraz nevideli...

Cenník - KLIENT

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má Centrum diagnostických metód SPINN uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Apollo, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.

Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený,  čakacie doby sú neúmerne  vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne). Existuje aj možnosť uhradenia doplatku za prednostné vyšetrenie a tým si tiež výrazne skrátiť dobu čakania. 

Cenník doplatkov:

 

 

 

STANDARD

- doplatok pre administratívne účely spojené s vyšetrením - 0 EUR

  objednanie na vyšetrenie na presný dátum 

    - vyšetrenie v termíne podľa aktuálnych čakacích dôb zdravotných                   poisťovní

  - plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa

  -štandardné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 21 dní

  - CD so snímkami vyšetrenia      4 EUR

-štandardné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 2 dní    8 EUR

PLUS

 - doplatok pre administratívne účely spojené s vyšetrením - 8 EUR
    - objednanie na vyšetrenie na presný dátum a presný čas (+/- 15 min.)
    - vyšetrenie v termíne podľa aktuálnych čakacích dôb zdravotných poisťovní
    - plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa
   - dvojitá archivácia dát a expresné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 2 pracovných dní

EXPRES

- doplatok za prednostné vyšetrenie - 16 EUR

- vyšetrenie max. do 3 týždňov od objednania

- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa

- k programu EXPRES  je potrebné doplatiť poplatok STANDARD

INDIVIDUAL

- vyšetrenie na vlastnú žiadosť

- vyšetrenie max. do 3 pracovných dní od objednania

- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza klient

- odoslanie popisu vyšetrenia poštou na Vašu adresu je v cene programu

- CD so  snímkami z vyšetrenia je v cene programu

- doplatok pre  administratívne účely je v cene programu

- vyšetrenie malého kĺbu ( koleno, rameno, členok...) - 99 EUR

- vyšetrenie chrbtice (jedného úseku) - 175 EUR

Cenník je platný od 26.04.2011.  Cena je za jeden kĺb, príp. za jeden úsek chrbtice.

UPOZORNENIE

  • Poistencov UNION ZP, a.s. a DÔVERA ZP, a.s. v programe EXPRES t.j. prednostne do 3 týždňov NEVYŠETRUJEME !
  • Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou”  NEVYŠETRUJEME !
  • Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca  NEVYŠETRUJEME !

 

V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !


Telefónne čislo

0903 701 341

Na stiahnutie