Centrum diagnostických metód

...uvidíte, čo ste doteraz nevideli...

Cenník - KLIENT

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má Centrum diagnostických metód SPINN uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Apollo, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.

Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený,  čakacie doby sú neúmerne  vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne). Existuje aj možnosť uhradenia doplatku za prednostné vyšetrenie a tým si tiež výrazne skrátiť dobu čakania. 

Cenník poplatkov:

STANDARD

Poplatok spojený s vyšetrením
0 EUR
- objednanie na vyšetrenie na presný dátum a presný čas
(+/- 15 min.)
 
- vyšetrenie v termíne podľa aktuálnych čakacích dôb zdravotných poisťovní  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa  
- štandardné vyhotovenie popisu vyšetrenia cca
do 15 pracovných dní
 
Vyhotovenie 1ks CD nosiča so snímkami
jedného vyšetrenia
4 EUR

EXPRES

Doplatok za prednostné vyšetrenie
16 EUR
- objednanie na vyšetrenie na presný dátum a presný čas
(+/- 15 min.)
 
- vyšetrenie max. do 3 týždňov od objednania  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa  
- expresné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 2 pracovných dní  
Vyhotovenie 1ks CD nosiča so snímkami
jedného vyšetrenia
4 EUR

INDIVIDUAL

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť  
- vyšetrenie max. do 3 pracovných dní od objednania  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza klient  
- odoslanie popisu vyšetrenia poštou na Vašu adresu je v cene programu  
- CD so snímkami z vyšetrenia je v cene programu  
Vyšetrenie malého kĺbu ( koleno, rameno, členok...) 99 EUR
Vyšetrenie chrbtice (jedného úseku) 175 EUR


Cenník je platný od 03.11.2014.  Cena je za jeden kĺb, príp. za jeden úsek chrbtice.

Nadštandardné služby na požiadanie klienta:

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín - príplatok     
25 EUR
Voľný výber popisujúceho lekára - príplatok 99 EUR


Cenník je platný od 03.11.2014.  Cena je za jeden kĺb, príp. za jeden úsek chrbtice.
 


UPOZORNENIE

  • Poistencov UNION ZP, a.s. a DÔVERA ZP, a.s. v programe EXPRES t.j. prednostne do 3 týždňov NEVYŠETRUJEME !
  • Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou”  NEVYŠETRUJEME ! (okrem INDIVIDUAL)
  • Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem INDIVIDUAL)

V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !


Telefónne čislo

0903 701 341

Na stiahnutie