Centrum diagnostických metód

...uvidíte, čo ste doteraz nevideli...

Cenník - KLIENT

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má Centrum diagnostických metód SPINN uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Apollo, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.

Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený,  čakacie doby sú neúmerne  vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne). Existuje aj možnosť uhradenia doplatku za prednostné vyšetrenie a tým si tiež výrazne skrátiť dobu čakania. 

Cenník doplatkov:

STANDARD

Doplatok pre administratívne účely spojené s vyšetrením 0 EUR
- objednanie na vyšetrenie na presný dátum  
- vyšetrenie v termíne podľa aktuálnych čakacích dôb zdravotných poisťovní  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa  
- štandardné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 21 dní  
CD so snímkami vyšetrenia 4 EUR
Štandardné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 2 dní 8 EUR

 

PLUS

Doplatok pre administratívne účely spojené s vyšetrením 8 EUR
- objednanie na vyšetrenie na presný dátum a presný čas (+/- 15 min.)  
- vyšetrenie v termíne podľa aktuálnych čakacích dôb zdravotných poisťovní  
- dvojitá archivácia dát a expresné vyhotovenie popisu vyšetrenia do 2 pracovných dní  

 

EXPRES

Doplatok za prednostné vyšetrenie 16 EUR
- vyšetrenie max. do 3 týždňov od objednania  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa  
- k programu EXPRES je potrebné doplatiť poplatok PLUS  

 

INDIVIDUAL

- vyšetrenie na vlastnú žiadosť  
- vyšetrenie max. do 3 pracovných dní od objednania  
- plnú sumu za vyšetrenie uhrádza klient  
- odoslanie popisu vyšetrenia poštou na Vašu adresu je v cene programu  
- CD so snímkami z vyšetrenia je v cene programu  
- doplatok pre administratívne účely je v cene programu  
Vyšetrenie malého kĺbu ( koleno, rameno, členok...) 99 EUR
Vyšetrenie chrbtice (jedného úseku) 175 EUR

 

Cenník je platný od 26.04.2011.  Cena je za jeden kĺb, príp. za jeden úsek chrbtice.

UPOZORNENIE

  • Poistencov UNION ZP, a.s. a DÔVERA ZP, a.s. v programe EXPRES t.j. prednostne do 3 týždňov NEVYŠETRUJEME !
  • Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou”  NEVYŠETRUJEME ! (okrem INDIVIDUAL)
  • Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem INDIVIDUAL)

 

V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !


Telefónne čislo

0903 701 341

Na stiahnutie